1/5

Donatie IBAN:
NL54INGB0004653690

Collegegeld IBAN: NL64INGB0669015822

De waarneming van de Hilāl ofwel de nieuwe maan markeert in het bijzonder het begin en einde van de maand Ramadān.

Wilt u weten welke methodieken door de eeuwen heen werden gehanteerd voor het vaststellen van de Hilāl?

Bent u benieuwd hoe het leeuwendeel van de geleerden de Hilāl vaststellen?

Zijn telefonische berichtgevingen rechtmatige bewijsgronden voor het vaststellen van de Hilāl?

In dit stuk leest u het standpunt van de meerderheid der geleerden en de werkwijze van de Roeyat E Hilaal Comité Nederland (RHCN).

Wij hopen dat het stuk u duidelijkheid zal bieden en vragen weg zal nemen. Tevens bidden wij tot Allāh om de Ummāh saamhorig en één te maken.

Klik op het plaatje om het stuk in pdf te openen.