top of page

Basisstudie Islam

Nu op 4 locaties!

Algemeen

Voor wie?​

Basisstudie Islam is voor iedereen vanaf 12 jaar die wil leren over de Islamitische basisprincipes. De opleiding is een mix van theorie, praktijk (bv. Hoe verricht ik het gebed?), dialoog en leergesprekken. Het is laagdrempelig en je hebt geen specifieke voorkennis nodig. De opleiding is Nederlandstalig.​


Leslocatie Den Haag, Amsterdam, Almere of Utrecht

De lessen vinden plaats op 4 les locaties

- Jamia Madinatul Islam te Den Haag

- Madrasah Aleemiya te Amsterdam

- Moskee Ar-Raza te Almere

- Moskee Anwar E Qoeba te Utrecht

Studiebelasting en kosten

De opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit 40 weken: ​

• 3,5 uur p/w les​

• gemiddeld 3 uur p/w voor zelfstudie en huiswerk

• lesgeld: € 20,- per maand

• boekenpakket: € 50,- eenmalig.

Toetsing

Je wordt tussentijds schriftelijk en mondeling getoetst.​

Wanneer je alle toetsen succesvol hebt afgerond dan ontvang je een certificaat van Jamia Madinatul Islam. 

Wanneer je geen toetsen maakt en je bent minimaal 80% aanwezig geweest dan ontvang je een bewijs van deelname. 

Start in Jamia Madinatul Islam

 • Elke vrijdag van 18:30 uur tot 22:00 uur

 • Uw docent: Hazrat Allama Maulana Zaeem Misbahi en Nisjaat Nanhekhan.

 • Introductiedag is op vrijdag 16 september 2022 om 18.30 uur.

 • Leslocatie: Jamia Madinatul Islam, Hendrik van Deventerstraat 43 te Den haag

 • Aanmelden via www.jamiamadinatulislam.nl/inschrijven

 • Er kan niet meer worden aangemeld!

Start in Madrasah Aleemiyah

 • Elke vrijdag van 18:30 uur tot 22:00 uur

 • Uw docent: Hazrat Maulana Anas ur Rehman Misbahi en Qari Abdoerrahiem

 • Introductiedag: zaterdag 17 september 2022 om 18.30 uur

 • Leslocatie: Madrasah Aleemiyah, Kraaiennest 125, 1104 CH te Amsterdam. Via ingang achterzijde.

 • Aanmelden via whatsapp met uw NAW gegevens: 06 11 41 34 51

 • Er kan niet meer worden aangemeld!

Start in Moskee Ar-Raza

 • Elke maandag van 18:30 uur tot 22:00 uur

 • Introductiedag: maandag 10 oktober 2022 na het Maghrieb gebed. 

 • Eerste lesdag maandag 17 oktober 2022

 • Uw docenten:

  • Hazrat Mufti Hafeez ur Rahman Misbahi

  • Hazrat Maulana Naushaad Ali

  • Hafiz Qari Shafie Madhar

  • Hafiz Qari Muhammad Idjaz Sahebdien  

 • Leslocatie: Moskee Ar-Raza, Edvard Munchweg 2, 1328 MA te Almere

 • Voor meer informatie neem dan contact op met:

  • Hafiz Qari Shafie Madhar: 06 81898875​

  • Hafiz Qari Idjaz Sahebdien : 06 21840200

 • Er kan niet meer worden aangemeld!

Start in Moskee Anwar E Qoeba

 • Elke woensdag van 18:00 uur tot 21:30 uur

 • Introductiedag: zaterdag 22 oktober 2022 Tijd: volgt zo spoedig mogelijk.

 • Eerste lesdag: woensdag 26 oktober 2022 van 18:00 uur tot 21:30 uur

 • Uw docenten:

  • Hazrat Maulana Sayed Elahi

  • Hafiz Qari Jilani Joemman

  • Nisjaat Nanhekhan

 • Leslocatie: Moskee Anwar E Qoeba | Kalymnosdreef 1, 3562 XP Utrecht​

 • Voor meer informatie neem dan contact op met:

  • Hafiz Qari Jilani Joemman 06 19406 68

  • Nisjaat Nanhekhan 06 42333709

 

 • Maximaal 35 studenten beschikbaar voor het schooljaar 2022/2023

VOL!

VOL!

VOL!

VOL!

Wat ga je leren?

Leerdoelen

Basis Aqaid: 

De student:

 • Kan in hoofdlijnen verschillende opvattingen van de soennitische geloofsleer beschrijven;

 • Is in staat om deze opvattingen te vergelijken en te waarderen;

 • kan een onderscheid maken tussen de soennitische geloofsleer en de sektarische verschillen en twistpunten;

 • Is in staat om verschillende grondbegrippen die in de islamitische theologie ter sprake komen te beschrijven;

 • Kan enigermate complexe theologische argumentatie analyseren;

 • Heeft een goed begrip ontwikkeld over de interpretatie van bepaalde religieuze bronteksten.

Basis Sirat

De student:

 • Kan de oorzaken, gevolgen en de ontwikkelingen van de gebeurtenissen in het leven van Allāh’s Gezant ﷺ in eigen woorden duidelijk benoemen en beschrijven;

 • Is in staat om een uitleg te geven over welke rol de gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in de biografie van Allāh’s Gezant ﷺ hebben gespeeld;

 • kan belangrijke gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen die van belang zijn voor de gebeurtenissen en onderwerpen aan de hand van een tijdbalk ordenen;

 • Is in staat om de gebeurtenissen en onderwerpen in de juiste tijdvak en periode van zijn leven plaatsen;

 • Kan de authentieke levensgeschiedenis  van Allāh’s Gezant ﷺ onderscheiden van anekdotes die over zijn leven zijn gefabriceerd;

 • Kan een analyse maken wat met betrekking tot de leerstof is veranderd, gelijk gebleven, verslechterd of in het oude teruggevallen is ten opzichte van het heden.

Basis Tadjwid

De student:

 • Is in staat om de laatste tien soera’s van de Koran en de Fātiha Sharīf foutloos te reciteren; 

 • Is in staat om doelgericht analytische naar het Arabisch te luisteren en kan recitatiefouten snel opmerken;

 • Is bewust van je eigen spraakorgaan en van elke klank die u uitspreekt.

 • Heeft een zeer basale kennis van de schrift- en klankleer van het Koranisch Arabisch;

 • Heeft nu een enorme boost in je zelfvertrouwen gekregen.

Basis Arabisch (leesvaardigheid)

De student:

 • Is in staat om de Koran en het Arabische geschrift met de vocaaltekens te lezen, voorlezen, schrijven en op je eigen manier te translitereren;

 • Heeft een zeer basale kennis van de schrift- en klankleer van het Koranisch Arabisch;

 • Kan nu de vervolgcursus Nāżirat ‘l Qurān volgen, waarin je onder begeleiding van een mentor de hele Koran met de Tajwīd-regels  leert uit te lezen.

Basis Arabisch (taalvaardigheid)

 

De student:

 • krijgt laagdrempelige inleiding van het Arabisch;

 • legt de focus ligt op taalvaardigheid, dus niet op grammatica;

 • kan basale Arabische woorden en zinnen schrijven, verstaan en spreken;

 • Legt de focus op begrijpend lezen;

Basis Fiqh

De student:

 • Is in staat om de zes geloofsbelijdenissen (kalima’s) uit het hoofd op te zeggen;

 • Heeft algemene kennis en begrip van de islamitische beginselen, geloofsleer en geloofspraktijk en kan die in het dagelijkse leven toepassen en uitvoeren;

 • Kan vragen van je geloofsgenoten en van de samenleving die aan het islamitische geloof gesteld worden, met betrekking tot verschillende thema’s en disciplines op een verantwoorde wijze beantwoorden;

 • Is in staat om de verworven kennis op een (pedagogische) didactische verantwoorde wijze over te brengen door zelf catecheselessen voor te bereiden en te doceren.

Literatuur

Basis Aqaid: 

Boek: Qānūne Shariyʿat, deel 1

Auteur: Sheikh Shams ‘l Dīn Aḥmad Ja’farī Rizwī Jaunpūrī (1905/ 1322 –1981/ 1 1402)

Vertaling: De Canon van de Sharia, door Mohammed Zaeem Misbahi

Basis Sirat 

Boek: Onze Meester Mohammed, de Gezant van Allah (vrede zij met Hem)

Samengesteld door Mohammed Zaeem Misbahi. 

Basis Fiqh

Boek: Anware Shariat

Auteur: Moefti Jalaluddin Amjadi

Vertaald: Sheikh Anas ur Rahman Misbahi

Basis Tadjwid

Boek: Basis Tajwid en memorisatie

Samengesteld door Mohammed Zaeem Misbahi

Basis Arabisch (leesvaardigheid)

Boek: Noorani Qaida

Auteur: Sheikh Fateḥ Muḥammad Pānīpatī

Basis Arabisch (taalvaardigheid)

Boek: Minhāj ‘l ʿArabiyyah deel 1

Auteur: Al Sayyed Nabī Hyderabadī

Vertaald: Mohammed Zaeem Misbahi

Vervolgopleiding

De inhoud is verbeterd en hierdoor sluit het beter aan bij de specialistische opleidingen, zoals de Alim en Imam.

Praktische informatie

Je bent in het bezit van een goedwerkende laptop en/of tablet. 

bottom of page