Basisstudie Islam
(voorheen Basiscursus Islam)

Nieuw!

Start in september 2021

Algemeen

De Basisstudie Islam is een nieuwe studie binnen Jamia Madinatul Islam. Deze studie past beter bij de hedendaagse student die de basis van de Islam wil leren. Het is geen voorwaarde meer om Arabisch te kunnen lezen, want dat ga je in de Basisstudie Islam leren. De minimale leeftijd is verlaagd naar 13 jaar. De studie duurt 1 schooljaar van 34 lesweken en is 1 keer per week.

In de basisstudie Islam wordt gebruik gemaakt van andere didactische vaardigheden van onze deskundige docenten dan wat men gewend was. De lessen zijn interactief, dus er is meer ruimte voor dialoog en leergesprek. Bovendien zijn er ook praktijklessen, zoals ‘Hoe lees ik het gebed”.

Voor wie?

 • Iedereen die de basisprincipes van de Islam willen weten

 • Mannen en vrouwen

 • Minimale leeftijd van 13 jaar

 • Geen vooropleiding en geen Arabische leesvaardigheid vereist.

Wat ga je leren?

Leerdoelen

Basis Aqaid: 

De student:

 • Kan in hoofdlijnen verschillende opvattingen van de soennitische geloofsleer beschrijven;

 • Is in staat om deze opvattingen te vergelijken en te waarderen;

 • kan een onderscheid maken tussen de soennitische geloofsleer en de sektarische verschillen en twistpunten;

 • Is in staat om verschillende grondbegrippen die in de islamitische theologie ter sprake komen te beschrijven;

 • Kan enigermate complexe theologische argumentatie analyseren;

 • Heeft een goed begrip ontwikkeld over de interpretatie van bepaalde religieuze bronteksten.

Basis Sirat

De student:

 • Kan de oorzaken, gevolgen en de ontwikkelingen van de gebeurtenissen in het leven van Allāh’s Gezant ﷺ in eigen woorden duidelijk benoemen en beschrijven;

 • Is in staat om een uitleg te geven over welke rol de gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in de biografie van Allāh’s Gezant ﷺ hebben gespeeld;

 • kan belangrijke gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen die van belang zijn voor de gebeurtenissen en onderwerpen aan de hand van een tijdbalk ordenen;

 • Is in staat om de gebeurtenissen en onderwerpen in de juiste tijdvak en periode van zijn leven plaatsen;

 • Kan de authentieke levensgeschiedenis  van Allāh’s Gezant ﷺ onderscheiden van anekdotes die over zijn leven zijn gefabriceerd;

 • Kan een analyse maken wat met betrekking tot de leerstof is veranderd, gelijk gebleven, verslechterd of in het oude teruggevallen is ten opzichte van het heden.

Basis Tadjwid

De student:

 • Is in staat om de laatste tien soera’s van de Koran en de Fātiha Sharīf foutloos te reciteren; 

 • Is in staat om doelgericht analytische naar het Arabisch te luisteren en kan recitatiefouten snel opmerken;

 • Is bewust van je eigen spraakorgaan en van elke klank die u uitspreekt.

 • Heeft een zeer basale kennis van de schrift- en klankleer van het Koranisch Arabisch;

 • Heeft nu een enorme boost in je zelfvertrouwen gekregen;

Basis Arabisch (leesvaardigheid)

De student:

 • Is in staat om de Koran en het Arabische geschrift met de vocaaltekens te lezen, voorlezen, schrijven en op je eigen manier te translitereren;

 • Heeft een zeer basale kennis van de schrift- en klankleer van het Koranisch Arabisch;

 • Kan nu de vervolgcursus Nāżirat ‘l Qurān volgen, waarin je onder begeleiding van een mentor de hele Koran met de Tajwīd-regels  leert uit te lezen.

Basis Arabisch (taalvaardigheid)

 

De student:

 • krijgt laagdrempelige inleiding van het Arabisch;

 • legt de focus ligt op taalvaardigheid, dus niet op grammatica;

 • kan basale Arabische woorden en zinnen schrijven, verstaan en spreken;

 • Legt de focus op begrijpend lezen;

Basis Fiqh

De student:

 • Is in staat om de zes geloofsbelijdenissen (kalima’s) uit het hoofd op te zeggen;

 • Heeft algemene kennis en begrip van de islamitische beginselen, geloofsleer en geloofspraktijk en kan die in het dagelijkse leven toepassen en uitvoeren;

 • Kan vragen van je geloofsgenoten en van de samenleving die aan het islamitische geloof gesteld worden, met betrekking tot verschillende thema’s en disciplines op een verantwoorde wijze beantwoorden;

 • Is in staat om de verworven kennis op een (pedagogische) didactische verantwoorde wijze over te brengen door zelf catecheselessen voor te bereiden en te doceren.

Literatuur

Basis Aqaid: 

Boek: Qānūne Shariyʿat, deel 1

Auteur: Sheikh Shams ‘l Dīn Aḥmad Ja’farī Rizwī Jaunpūrī (1905/ 1322 –1981/ 1 1402)

Vertaling: De Canon van de Sharia, door Mohammed Zaeem Misbahi

Basis Sirat 

Boek: Rasūle Mukhtār

Auteur: Sheikh Akhtar Ḥusain Faizī Misbahi

Vertaling: JMI

Basis Fiqh

Boek: Hamāra islām

Auteur: Sheikh Muhammad Khalil Khan Barkati

Vertaling: JMI

Basis Tadjwid

Syllabi JMI

 • Laatste 10 sura's in Arabisch en transliteratie

 • Basale Tadjwid regels

 • Fatiha Sharief

Basis Arabisch (leesvaardigheid)

Boek: Noorani Qaida

Auteur: Sheikh Fateḥ Muḥammad Pānīpatī

Basis Arabisch (taalvaardigheid)

Boek: Minhāj ‘l ʿArabiyyah deel 1

Auteur: Al Sayyed Nabī Hyderabadī

Vertaling: JMI

Vervolgopleiding

De inhoud is verbeterd en hierdoor sluit het beter aan bij de specialistische opleidingen, zoals de Alim en Imam. Wil je geen specialistische opleiding doen maar wel meer weten over de Islam? Dan kan je doorstromen naar de Basisstudie Islam voor gevorderden. Er wordt dan een verdiepingsslag in de materie gemaakt.

Praktische informatie

 • De lessen vinden plaats fysiek in Jamia Madinatul Islam en Online via MS Teams

 • Kosten:  20 euro per maand