top of page

ir. Hadji Afsar Ali (Hendrik) Timmer

Lid

Woonachtig te Zoetermeer, christelijk opgevoed, MULO, HBS, KMA en TU Delft, in 2000 bekeerd tot moslim en Nikah met Jamina Abdoelkhan, 2007 wettelijk gehuwd, 2009 vervroegd met pensioen gegaan, 2012 hadji, 2013 muried van een Turks Koerdische vriend van Allah verblijvende te Menzil, geboortejaar 1953, momenteel gezegend met gezamenlijk 5 kinderen en 8 klein kinderen en is Allah dankbaar gezond door dit leven te mogen gaan. Vervult momenteel een aantal vrijwilligersfuncties zoals bij Jamia Madinatul Islam, SHEMS Europa en Nederland en Technische Commissie VvE De Groene Hoogte.

 

De eerste keer dat ik van het bestaan van Jamia Madinatul Islam vernam was toen wij een Etna fornuis over hadden bij het verhuizen naar Bonn Duitsland in 2007. De keuken van Jamia had behoefte aan een wat groter fornuis voor de inwonende studenten. In 2013 gingen onze dochter en haar man op hadj en werd ik verzocht om Hamza naar de hifz lessen te brengen en op te halen. Ik bezag de situatie, raakte in gesprek met Dielshad en na zijn reactie of ik de aangereikte handschoen op wilde pakken is een Taakgroep Marketing en Communicatie opgericht. Met enthousiaste vrijwilligers is gezamenlijk gewerkt aan een marketing en communicatieplan, zijn banners aangemaakt, worden jaarlijks via sponsoring een jaarkalender uitgave tot stand gebracht, worden ramadan kalenders elektronisch en kids kalenders beschikbaar gesteld, worden FaceBook likers in omvang vergroot via publiceren van wist-je-datjes, ramadan-weetjes, islam beginselen, nieuwsberichten en berichten over de renovatie, zijn mooie flyers gemaakt. Kortom een taakgroep die in gezamenlijkheid resultaten wilde boeken. Door de ontwikkelingen is een nieuw bestuur gevormd waar ik mij ook voor beschikbaar gesteld heb en omdat dit positief werd ontvangen momenteel nog steeds bestuurlijk aan Jamia Madinatul Islam ben verbonden.

 

Ik heb het geluk gehad in deze periode, 2014 tot heden, vele vriendelijke en bevlogen mensen te hebben ontmoet. De eerwaarde docenten Hazrat Allama Maulana Mufti Shafiq ur Rehman misbahi, maulana Tahier Wagidhosain, maulana Rafie Bhaggoe, Hazrat Allama maulana Shah Anas Noorani Siddiqui en Sheikh ul Qurrah Hafiz o Qari Khair Muhammad Chisti Sahib, en anderen zoals de huidige bestuursleden en vrijwilligers als Zayyaad die Jamia een warm hart toedragen, hebben indruk op mij gemaakt. Vrijwilligers werk te verrichten zonder er iets voor terug te verwachten is een nobele daad die mij als soefi en muried van Gaws e Thani Seyed Abdulbaki el Hoeseyni qaddesallaahoe sirrahoe (moge Allah zijn geheim heiligen) aanspreekt. Dat maakt dat de motivatie om door te gaan met deze werkzaamheden aanwezig blijft.

 

Een aantal aspecten zijn van groot belang wil het bestuur door de gemeenschap worden aanvaard. Gezichtsbepaling door er gezamenlijk zorg voor te dragen dat er op zeer regelmatige basis een bestuurslid ter plekke aanwezig is. Zichzelf niet op de voorgrond willen plaatsen maar dienstverlenend te zijn voor de studenten en docenten. Het Bestuur zet zich in om de renovatie te doen slagen, de organisatie om dat mogelijk te maken vorm te geven, statuten aan de tijd aan te passen, regelmatig haar vergaderingen en die van de docenten te faciliteren, de onderwijsvorm mede te doen laten verbeteren, de administratie transparant op te zetten zodat verantwoording aan de achterban kan geschieden. Keulen en Aken zijn niet gelijktijdig gebouwd maar de verantwoordelijken binnen Jamia Madinatul Islam gaan er gezamenlijk voor, vullen elkaar aan en zullen daar door hun instelling en met uw steun, in welke vorm dan ook gegeven, naar alle verwachting in slagen, in sha Allah.

 

Tot slot wil ik nog zeggen dat de jeugd de toekomst heeft en die jeugd kan bij Jamia Madinatul Islam kennis maar ook ethiek, respect voor anderen en gedrag jegens anderen zich aanleren. Jamia Madinatul Islam heeft de mogelijkheden in zich om eenieder die het wenst islamitische kennis te laten vergaren. Qari, hafiz, imam, aliem-e-dien opleidingen maar ook het kunnen lezen van de Qur’aan en het opdoen van basis kennis van de islam behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt een cursus Arabisch en keuzevak Urdu geboden. Voor eenieder in welke leeftijdscategorie ook worden er mogelijkheden gegeven om kennis op te doen. Kom u zelf overtuigen. Zeker in deze tijd waarin er minder positief in de leefomgeving over de islam wordt gesproken. Zorg dat uw kennis en die van uw kinderen op het vereiste niveau is.

 

Wilt u om welke reden dan ook met mij in contact treden dan kan dat via htimmer00@gmail.com of telefonisch via 06-20538638.

 

Tot ziens bij Jamia Madinatul Islam.

Please reload

bottom of page