top of page

Studiehandleiding Inleiding Aqiedah

Inleiding Aqiedah

Aqiedah betekent geloofsleer.

 

De term Aqiedah wordt gebruikt voor de zaken die onomstotelijk vaststaan vanuit de quraan en hadith waarin elke moslim ahle soennat wal jamaat verplicht in dient te geloven. Het geloven in deze zaken is één van de vijf zuilen van de islam en is het fundament. Zonder geloof hebben de andere 4 zuilen (het gebed, het vasten, de aalmoes en de bedevaart) geen waarde. Het is daarom belangrijk dat iedere moslim hier kennis van heeft om correct te kunnen geloven.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn: Allah de Verhevene, Heerser van de wereld, de heilige profeten, de rang van profeten, profetische wonderen, de heilige Quraan, de engelen, het lot, de dood en het graf, de dag van opstanding, de tekenen van de qiyamah, de beoordeling, de weg, de fontein kawthar, het paradijs, de hel, imaan, de vier rechtgeleide khaliefen, de ‘asjarah mubashsharah, de vrienden van Allah de Verhevene en de verschillende stromingen binnen de Islam.   

Leerdoelstellingen van het vak

Verkrijgen van kennis over die zaken waar iedere moslim ahle soennat wal jamaat in moet geloven en wat de verschillen zijn met de andere stromingen binnen de islam.

Competenties

De student is in staat om de kennis tot zich te nemen en toe te passen in zijn of haar dagelijkse leven en de verschillen te herkennen met andere stromingen.

Relaties tot andere vakken

Geloofsleer is de basis voor alle andere vakken. De kennis die hier wordt opgedaan, is randvoorwaardelijk voor het behalen van de basiscursus, maar ook voor de imaam opleiding en dus ook voor de aliem e dien opleiding.

Tijdbesteding

De totale tijdbesteding bestaat uit voorbereiding van de lessen, volgen van de hoorcolleges en de voorbereiding op de toetsing en andere relevante activiteiten te verrichten om het vak zich eigen te maken. De tijdbesteding is gemiddeld per week:  30 minuten voorbereiding, 30 minuten volgen van hoorcolleges en 30 minuten het verwerken en leren van de stof. In totaal is de tijdbesteding per week dus gemiddeld 90 minuten.

Literatuur

  • Geloofsleer voor kinderen, S.N. Moeradabadieyy, 2012

 

  • Syllabus JMI ‘Aqeedah: Stromingen binnen de Islam

Toetsing en beoordeling

Er wordt 3 x in de Basiscursus een toets afgenomen. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze 3 cijfers. De drie toetsen wegen allen even zwaar. Als voor alle drie de toetsen een score van 6.0 of hoger is behaald, is de student voor dit vak geslaagd.

Leerdoelen

  • de geloofspunten in eigen bewoordingen waar een moslim en moslima in dient te geloven beschrijven, zoals het geloven in Allah, de profeten, de boeken, de engelen, het einde van de wereld, het lot en het leven na de dood.

  • de standpunten vanuit de Islam bewoorden ten aanzien van de positie van de Profeet sallallahu ‘alayhi wa sallam, de gezegende metgezellen en de vrienden van Allah de Verhevene.

  • de verschillen tussen diverse stromingen binnen de Islam en hoe deze zijn ontstaan reproduceren.

  • antwoord geven op de 40 behandelde vragen die tegenwoordig vanuit de wahabiyyah aan de sunnis’s worden gesteld met onderbouwing vanuit de quraan en hadith.

Vakplanning

 

Please reload

bottom of page