top of page

Studiehandleiding Inleiding Tadjwied

Inleiding Tadjwied

Het doel van tadjwied is het verkrijgen van de juiste uitspraak van de quraan. Het naleven van tartiel, waar tadjwiedeen onderdeel van is, is een verplichting met betrekking tot de recitatie van de quraan.  

 

Er wordt aandacht besteed aan de articulatiepunten van de arabische letters en klanken en de theorie wordt uitgelegd omtrent de lengtes, de vereiste eigenschappen als de huruf e musta’liyyah, huruf e safierah en huruf e qalqalah en omtrent de bijkomende eigenschappen zoals het dik en dun lezen van de letter ‘raa’ en de letter ‘laam’ in het woord Allah, de regels met betrekking tot de noen sakien en tanwien en de regels met betrekking tot de miem sakien. Tenslotte worden de geleerde regels in praktijk gebracht door de laatste 10 surah’s uit de heilige quraan gezamenlijk te oefenen.    

Leerdoelstellingen van het vak

Verkrijgen van kennis over de basisregels met betrekking tot de uitspraak van de heilige quraan en die kunnen toepassen.

Competenties

De student is in staat om de quraan vanuit de articulatiepunten met toepassing van de daarbij behorende eigenschappen te reciteren.

Relaties tot andere vakken

Tadjwied in de Basiscursus is randvoorwaardelijk voor de imaam opleiding en dus ook voor de aliem e dien opleiding, alsmede voor de tajweed opleiding tot qari. In al deze opleidingen wordt ervan uitgegaan dat de student kennis heeft van de zaken die hier worden behandeld.

Tijdbesteding

De totale tijdbesteding bestaat uit voorbereiding van de lessen, volgen van de hoorcolleges en de voorbereiding op de toetsing en andere relevante activiteiten te verrichten om het vak zich eigen te maken. De tijdbesteding is gemiddeld per week:  15 minuten voorbereiding, 15 minuten volgen van hoorcolleges en 30 minuten het verwerken en leren van de stof. In totaal is de tijdbesteding per week dus gemiddeld 60 minuten.

Literatuur

  • Inleiding tot Tajweed, M. Yaseen Khan, 2012

 

  • Quraan, surah 105 t/m 114

Toetsing en beoordeling

Er is een schriftelijke toets waarvoor de student minimaal een 6.0 moet scoren. De mondelinge toets kan pas worden afgenomen als de schriftelijke toets is behaald en de student voldoende heeft geoefend in de lessen (aanwezigheid van minimaal 80%). Bij een score van een 6.0 of hoger bij de mondelinge toets is de student voor dit vak geslaagd.

Leerdoelen

De student kan:

 

  • de arabische letters en klanken vanuit de articulatiepunten met toepassing van de daarbij behorende eigenschappen uitspreken.

  • de behandelde basisregels van tajweed vertellen en toepassen.

  • de laatste 10 surah’s van de quraan met de juiste uitspraak lezen.

Vakplanning

 

Please reload

bottom of page