top of page

Missie van Jamia Madinatul Islam

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis en wetenschap van de Islam en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door:

 

  • het in stand houden van een islamitische hogeschooldie ten doel heeft het verzorgen van opleidingen tot Aliem-e-Dien (theoloog), Imam, reciteren en memoriseren van de Qur’aan (Hafiz en Qari) en andere disciplines naar behoefte van in Nederland en in het buitenland wonende moslims en het verrichten van onderzoek over de islam in de Nederlandse samenleving en de invloed van de cultuur op het belijden van het geloof en aanverwante gebieden;

  • het realiseren van logeermogelijkheden voor studenten verbonden aan Jamia;

  • het realiseren van een bibliotheek en informatiecentrum;

  • het uitgeven of doen uitgeven van literatuur, geschriften, brochures, nieuwsbrieven, hand-outs en informatie met inbegrip van elektronische middelen

  • het organiseren van informatiebijeenkomsten over de islam en aanverwante onderwerpen;

  • het beheren van de door Stichting Welzijn voor Moslims in Nederland - een stichting, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41200872 ('SWM') - in eigendom gehouden onroerende zaken;

  • en voorts al hetgeen dienstig is aan de doelstelling van de Stichting

 

De stichting tracht het doel te bereiken in nauwe samenwerking met World Islamic Mission en SWM.

 

In haar werkwijze zal de stichting de besluiten van het Roeyat-e-Hilaal Comité­ Nederland en de waarden van Ahle Soennat wal DJamaat, zoals de viering van led Milaad-un-Nabie, Daroed-o-Salaam (in staande positie eer bewijzen aan de heilige Profeet), het herdenken van Heiligen in de Islam (Urs), Miraadjviering in ere houden.

Please reload

bottom of page