top of page

Huzoer Qaid-e-Ahle Sunnat

Hazrat Allama Maulana

Shah Ahmad Noorani Siddiqui

(rahmatoellahi alaih)

Maulana Noorani

Hazrat Allama Maulana Hafiz-o-Qari Shah Ahmad Nooranie Sidiqui Qadri Madani (rahmatoellaahi alaih) werd op 1 oktober 1926 geboren in de Heilige Maand Ramadan in Meerut, stad in India en overleed op donderdag 11 december 2003.

 

Hij werd Hafiz-ul-Qur'aan op een leeftijd van 8 jaar. Maulana was afgestudeerd aan de National Arabic College van Meerut. Ook behaalde hij zijn diploma Fazil-e-Arabi aan de Allahabad University en Dars-e-Nizam (Fazil) aan de Darul-Uloom Arabia. Daarnaast was hij aanhanger van Aala Hazrat (de Mudjaddid van de 19e eeuw). Maulana beheerste meer dan 14 talen.

 

Hij was door Allah ta'ala begunstigd met Qirat. Als Qari had hij een unieke recitatiestijl van de Heilige Qur'aan. Maulana was getrouwd met een Ghatoen uit de Heilige stad Medina Munawwarah. De taal die door zijn familieleden werd gesproken was Arabisch. Maulana is gezegend met twee dochters en twee zonen. Maulana Shah Ahmad Noorrani Sidiqui is de zoon van de legendarische Soefi heilige Muballigh e Azam Maulana Abdul Aleem Sidiqui rahmatoellaahi alaih. Hij is ook afstammeling van Sayyiduna Hazrat Abu Bakr Sidiqui radi allaahoe anhoe.

 

Onze voormalig geestelijk leider en mede oprichter van Jamia Madinatul Islam Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (rahmatullaahi ’alaih) was gedurende de afgelopen veertig jaar het symbool van de eenheid binnen de Surinaamse Hindoestaanse moslimgemeenschap. Hij werd betiteld als “Qaid-e-Ahle-Soennat” (leider van de soennie moslims), omdat hij de meest gekwalificeerde en gerespecteerde visionaire leider was van zijn tijd.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (rahmatullaahi ‘alaih) streefde naar:

 

“Een systeem van deugdzame standvastigheid... Een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid. Een economisch systeem van recht en provisie... Een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie in gedenken van Allaah... En een sociaal systeem van broederschap”.

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (rahmatullaahi ’alaih) was een vooraanstaande ‘aliem (Schriftgeleerde), een grootmeester op het gebied van de vier wetscholen van fiqh (islamitische jurisprudentie) en volgde zelf de mazhab van Imam Abu Hanifa raddi Allahoe ‘anhoe, zowel in praktijk als Idjtihaad (beredenering).

 

Hij was gedurende vele jaren hoogleraar in de wetenschap van al-fiqh al-hanafiyya en ‘aqiedah (geloof) van Ahle Sunnah wal Djamaa’ah aan de universiteit in Bagdad, Irak.

 

Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (rahmatullaahi ‘alaih) zal altijd worden herdacht als iemand die zonder vrees of schuwheid de Sunnah van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zowel innerlijk als uiterlijk heeft uitgedragen. Hij was daarom in staat de relevantie van de profetische tradities in de moderne tijd aan te tonen. Hij liet een zeldzaam profiel van onzelfzuchtige doeleinden zien die slechts door enkele leiders uit zijn tijd werd gedragen.

Raees-ul-Qalam Hazrat Allama

Maulana Arshadul Qadri

(raddi allahoe'anhoe)

 

Raees ul Qalam

Maulana werd geboren in 1924, in een stad "Sayyidpura", in de wijk Balya (UP). Zijn vader, Maulana Abdul Latif, was een nederig, bescheiden en een zeer vrome Schriftgeleerde in de islam.

 

Maulana bereikt zijn basis en middelbare opleiding onder toezicht van zijn geleerde vader, Allama Maulana Abdul Latif.

 

Vervolgens kwam Maulana naar Al-Jamiatul ASHRAFIA, waar hij studeerde onder zorgvuldige begeleiding en toezicht van Huzoer Hafiz-e-Millat Allama Shah Abdul Aziz Sahib Rahmatullaahi Alaih.

 

Er waren, tijdens de fasen van zijn jeugd en het bereiken van islamitische kennis, tekenen ontstaan van zijn intellectualiteit en zijn onderscheidingsvermogen: Huzoer Hafiz-e-Millat, Allama Shah Abdul Aziz Sahib Rahmatullaahi Alaih kenmerkte Maulana met de volgende woorden: "Gedurende mijn hele leven, heb ik nog niet iemand zo intellectueel ontmoet in het begrijpen van de Sahieh Bukhari Sharif, als Allama Arshadul Qadri."

 

In 1950 kwam hij naar “Jamshaidpur” om de islam te verspreiden. Dat deed hij achtereenvolgens 5 jaar onder de blote hemel, aan de kant van een brug. Hij doceerde zijn studenten en ondanks al deze problemen, heeft hij geen enkele klacht geuit, maar hield standvastigheid op het eren en verspreiden van de islam. Na jaren van hard werken, richtte hij "Darul Uloom Faiz-ul-Uloom" op. 

Mubbaligh e Islam Hazrat Allama Maulana

Shah Anas Noorani Siddiqui

Maulana Anas

Zijne Eminentie Hazrat Maulana Shah Mohammed Anas Noorani Siddiqui Madani werd geboren op 7 augustus 1966 in Medina E Munawwari, Saoedi-Arabië.
De plaats waar hij eigenlijk geboren werd is nu opgenomen in Masjid E Nabawi. Zijn vader is de oprichter Beschermheer van de World Islamic Mission, voorzitter van Jamiat Ul Ulema van Pakistan en president van Muttahida Majlis E Amal, Hazrat Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (RA), die de zoon van Hazrat Maulana Shah Muhammad Abdul Aleem Siddiqui Madani (RA), de ambassadeur van de islam, die een directe afstammeling van de "Siddique", Hazrat Abu Bakr Siddique (RA), de dichtstbijzijnde metgezel van de Heilige Profeet Hazrat Mohammed Mustapha (SAW) en ook de eerste kalief van de islam.

 

Zijne Eminentie Maulana Shah Mohammed Anas Noorani Siddiqui Madani had zijn middelbaar onderwijs in Karachi, en daarna volgde Islamitische Studies in Tafsir Koran (Koran Wetenschappen), Hadith, Fiqh (islamitische jurisprudentie) aan Nadratul Uloom van Karachi. Hij vervolgde zijn studie, totdat hij zijn Bachelor en Master in de Islamitische Studies. Hij deed er niet stoppen, maar voortgezet verdere studies in het Arabisch aan de Universiteit van Tripoli, Libië en in Tafsir en Fiqh uitgevoerd onderzoek Studies aan de Universiteit van Saddam, Bagdad, een van de meest prestigieuze universiteiten in Irak.
Maulana Anas was heel dicht bij zijn vaderlijke grootmoeder, die grote liefde voor hem had en hij bracht veel tijd door in haar gezelschap. Zijn spirituele training vond plaats onder toezicht van zijn grootmoeder, die een grote Waliullah was. Ze bijgebracht veel spirituele geheimen aan zijn kleinzoon, wie ze wist dat zou worden opgeroepen om zijn vader op te volgen. Onder haar leiding en toezicht, voerde hij vele spirituele oefeningen die bij de voorbereidende werkzaamheden van elke Muballigh nodig zijn.


Maulana Anas vergezelde ook zijn vader Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (RA) in veel belangrijke vergaderingen en conferenties. Hij werd verzorgd om een ​​groot leider te worden en zijn vader liet geen middel onbeproefd gelaten hem de vereiste belichting en de opleiding die nodig is om zijn missie later uit te voeren in het leven te geven. Hij is een Aashiq E Rassool (SAW), een groot liefhebber van de Geliefde Profeet Hazrat Mohammed Mustapha (SAW), en dit wordt gezien in al zijn doen en laten en genegenheid.


Na het heengaan van zijn Eminentie vader Hazrat Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (RA), werd hij unaniem door alle betrokken partijen geselecteerd om de spirituele opvolger van zijn vader. Hij werd niet alleen gekozen, maar na zijn benoeming hij naar voren als enige echte leider en bleek de rechtmatige opvolger van de Mujaddid van de eeuw.


Betreden het pad van zijn Vader, werd de Imam Noorani universiteit geopend in Karachi. Hij werd de Chief Beschermheer van World Islamic Mission, met vestigingen over de hele wereld, van Europa naar Amerika, Afrika, Azië en Australië.


Zo veel educatieve en islamitische instellingen draaien onder zijn leiding, de Aleemiah Dar Ul Uloom van India, met meer dan 1500 studenten en produceren van Hafiz E koran en hoog kaliber islamitische geleerden, die de islam prediken als een religie van de vrede in de wereld niet te vergeten. Hij laat overal moskeeën bouwen en in het bijzonder, in Europa, Amerika en andere delen van de wereld.


Dit is maar een inleidende samenvatting van een dergelijke illustere persoonlijkheid

bottom of page