top of page

Organisatieschema

Jamia Madinatul Islam is een zelfstandige entiteit onder de Stichting Welzijn voor Moslims in Nederland (SWM). Onder deze Stichting vallen de moskeeën Djame Masdjied Taibah te Amsterdam en Djame Masdjied Anware Medina te Eindhoven. Elk entiteit heeft een zelfstandig bestuur en opereert onafhankelijk van elkaar. Jamia Madinatul Islam voert haar eigen beleid uit en staat neutraal in de gemeenschap en bedient de gemeenschap en moskee organisaties vanuit die positie. Naast de SWM werkt Jamia Madinatul Islam ook samen met World Islamic Mission (WIM). Deze organisatie is eigenlijk de koepelorganisatie waar SWM en Jamia Madinatul Islam spiritueel aan hangen. Oprichter van WIM is zijne eminentie Qaide Ahle Soennat Hazrat Allama Maulana Shah Ahmad Noorani r.a.

Please reload

Raad van Advies

 

De Raad van Advies heeft als doelstelling om betrokkenheid en saamhorigheid te creëren onder de direct betrokkenen rondom Jamia Madinatul Islam. Dit geeft ook invulling aan de slogan Jamia Madinatul Islam Verbind, Verspreid en Vergroot. Alles draait om samenwerking op een respectvolle wijze.

De Raad van Advies (RvA) heeft als taak om gevraagd dan wel ongevraagd advies te geven aan het bestuur over de meest uiteenlopende zaken. Zo kunnen de opleidingen aan de moskeeën worden afgestemd op die van Jamia Madinatul Islam. Kunnen cursussen worden opgezet waaraan behoefte bestaat. Kunnen wensen worden geuit om de bestaande opleidingen binnen Jamia Madinatul Islam aan te passen. Kunnen er stages worden gelopen door Jamia cursisten bij de moskeeën. En zo zijn er nog tal van onderwerpen waar we gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten die de RvA initieert. Het is vervolgens aan het bestuur van zowel Jamia Madinatul Islam als die van de moskeeën om een advies op te volgen al dan niet in aangepaste vorm dan wel naast zich neer te leggen. 

 

Taakgroepen

Het bestuur heeft een aantal taakgroepen in het leven geroepen die heel concreet en op specifieke aandachtspunten aan de slag gaan en vervolgens rapporteren aan het bestuur. De diverse taakgroepen treft u ook op de website aan. Voor alle taakgroepen zoeken we altijd vrijwilligers! Heb je interesse? Mail ons dan! 

 

 

Please reload

bottom of page