top of page

Muatta Imam Mohammed

€0.00Price
  • Muatta Imam Mohammed is geschreven door Imam Muhammed bin Hasan Al-Shaibaani, een prominente student van Imam Abu Hanifa. Imam Muhammed heeft zijn leer gekregen van Imam Abu Hanifa. Binnen de Hanafitische stroming is Imam Muhammed samen met Imam Abu Yusuf die student van Imam Abu Hanifa die toonaangevend en bepalend zijn.

    Imam Muhammed reisde in zijn leven naar de stad Madina en ontmoette de grote geleerde Imam Malik. Imam Muhammed studeerde drie jaar bij Imam Malik met behoud van zijn eigen Hanafitische leerschool. In deze periode studeerde Imam Muhammed voornamelijk Hadith en Hadithwetenschappen. Imam Malik heeft vele overleveringen doorgegeven aan Imam Muhammed maar in het bijzonder de overleveringen van zijn Muatta Imam Malik.

    Imam Muhammed verzamelde deze overleveringen en schreef op basis van deze overleveringen een reactie op de Muatta van Imam Malik. Dit boek werd Muatta Imam Mohammed genoemd.

    In dit werk start werkt Imam Muhammed elke keer een hoofdstuk uit die dat hij benoemd noemt naar een onderwerp waarin hij altijd start begint met de overleveringen die hij doorgegeven had gekregen van Imam Malik als eerste zijn weergegeven. Als de het standpunt van Imam Malik over een onderwerp overeen kwam met de Hanafitische wetsschool concludeerde Imam Muhammed vanuit deze overleveringen antwoorden met betrekking tot het onderwerp.

    Als de standpunten niet overeenkwamen presenteerde Imam Muhammed één of meerdere overleveringen waarmee hij de Hanafitische standpunten beargumenteerde.

bottom of page