top of page

Noeroel Idah

€0.00Price
  • Arabisch/Urdu

  • Een belangrijke onderdeel in de opleiding is Fiqh ofwel Islamitische jurisprudentie. Dit onderdeel leert ons het begrip hoe wij de geboden en verboden van Allah in ons leven in praktijk dienen uit te voeren. Dit gebeurt volgens vastgestelde methodieken (Usul) van de vier legitieme wetscholen in de islam: de Hanafitische wetschool, de Malikitische wetschool, de Shafi-itische wetschool en de Hanbalitische wetschool.

    Omdat het uitgangspunt van de studenten van de opleiding Hanafitisch is, is er een opbouw voor deze studenten vanuit de Hanafitische wetschool.

    In beginsel leren studenten in hun vertrouwde taal de resultaten van de islamitische jurisprudentie, dat betekent dat de student vanuit de zuilen startende leert wat de verplichtingen zijn van de islam en hoe die uitgevoerd dienen te worden. Welke zaken in deze handelingen een verplichting is zijn of bijvoorbeeld aanbevelenswaardig. Zo leren de studenten ook omgaan met het jargon hiervan zoals Farz, Waadjieb, Soennah, Mustahab, etc.

     

    De student wordt uitgedaagd om vanuit Arabische boeken de leer van de Fiqh zich eigen te maken. Er wordt gebruik gemaakt van het boek Van Sheikh Allamaa Maulana Hasan bin Ali Al Sharanbulali (994-1069 H). In zijn werk heeft Allamaa Sharanbulali vanaf het gebed tot en met de hadj gedetailleerd en in chronologische volgorde de fiqh uitgewerkt. Hierin In zijn werk is een overzichtelijke weergave van de te verrichte handelingen opgenomen.

bottom of page