top of page

Qari ul Qur'aan

Start in september 2021

Algemeen

De Nobele Qur’aan is het Woord van Allah de Verhevene en is geopenbaard als leiding voor de mensheid in het Arabisch.

 

Het reciteren van de Nobele Qur'aan is een grote en zeer zegenrijke aanbidding. Immers volgens de gezegende Hadith levert het reciteren van één harf (letter) tien zegeningen op.

Het is noodzakelijk voor iedere moslim dat de Nobele Qur'aan wordt gereciteerd zoals het is geopenbaard.

 

De recitatie en uitspraak van de letters, de betekenis van woorden en zinnen, de manier van optekenen, de volgorde van de openbaringen zijn allemaal vastgelegd op aanwijzing van de Nobele Profeet vrede zij met hem.

 

Het Arabisch kent verschillende letters die, als deze niet aandachtig en duidelijk worden uitgesproken, de betekenis van het woord veranderen, waardoor de boodschap van de Nobele Qur'aan verloren gaat.  De aangeboden literatuur is bedoeld als leermiddel onder begeleiding van een ervaren en vakkundig docent om de verschillende op elkaar lijkende letters van elkaar te scheiden qua klank en uitdrukking.

 

Daarnaast leert men hoe de recitatie van de Nobele Qur'aan is gedaan door de Nobele Profeet vrede zij met hem en zijn gezegende metgezellen.

Voor wie?

 • Iedereen die de Nazirat ul Qur'aan heeft afgerond

 • Of een gelijkwaardige leestempo heeft.

Literatuur

Al het literatuur is vertaald naar het Nederlands.

 1. Khoelasat-oet-tadjwied 

 2. Moeallim-oet-tadjwied

 3. Djame-oel-woeqoef 

 4. Marifat-oer-rasm 

 5. Fawaid-e-makkiyya (tevens laatste boek)

Praktische informatie

 • De opleiding duurt 3 schooljaren

 • 1 keer per week les

 • De lessen vinden plaats fysiek in Jamia Madinatul Islam en Online via MS Teams

 • Kosten:  20 euro per maand

Toelatingseisen

 • Intakegesprek met de docent om niveau te toetsen

 • Nazirat-ul-Qur’aan afgerond of een gelijkwaardig leestempo beheersen

Qari opleiding 2021-2022.jpg
bottom of page