top of page

Religieuze Raad

Jamia Madinatul Islam kent een Religieuze Raad, die tot taak heeft het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent diverse (geloofs)zaken waaronder ­begrepen maar niet beperkt tot het aanstellen van leraren, het vaststellen van het lesprogramma en de leermiddelen/materialen, het vaststellen welke ­gastsprekers en schriftgeleerden een lezing mogen houden en het aanstellen van docenten. Het bestuur zal met deze adviezen ernstig rekening houden in de verdere besluitvorming en implementatie van het met deze adviezen beoogde.

 

De Religieuze Raad bestaat uit vier leden:

Mufti Shafiq ur Rehman Misbahi

Hazrat Allama Qamruzzaman Azmi

Hazrat Allama Shahid Raza

Edited Image 2016-01-24 18-08-20_edited.

Qari Khair Muhammad Chisti

In Memoriam

Hadji Mohammed Aslam

bottom of page