top of page
Taakgroep Marketing & Communicatie

De taakgroep Marketing en Communicatie is in het leven geroepen om primair het vertrouwen van de gemeenschap terug te winnen en te behouden op korte termijn. Secundair wil Jamia met deze marketing en communicatie taakgroep een professionele uitstraling naar buiten toe bewerkstelligen, door gebruik te maken van allerlei technieken en middelen. Banners, flyers, nieuwsbrieven, een website, FaceBook gebruik, Wist-je-datjes, Ramadan-weetjes, etc. zullen worden gemaakt, uitgegeven en bijgehouden.

 

Doel is om een bijdrage te leveren aan een significante verbeterslag, te maken op het gebied van structuur en innovatie binnen het huidige opleidingsinstituut. Het media- en communicatieplan moet leiden tot een betere planning, het verkrijgen van overzicht en inzicht in de opleidingen, het bewerkstelligen van structuur en een leidraad voor de uitvoering van alle door Jamia te nemen initiatieven. Die initiatieven kunnen dan weer worden opgepakt in andere commissies, teams of taakgroepen.

 

Het media- en communicatieplan en het activiteitenschema maken de jaarplanning inzichtelijk met daarin een overzicht van activiteiten, de soort activiteiten en hun frequentie, alles in een gedefinieerde huisstijl.

 

En steeds moet daarbij voor ogen worden gehouden wat de behoefte is van de doelgroep.

 

Deze behoefte zal de taakgroep professioneler gaan invullen, gaat waarde creëren aan de kwaliteit die Jamia in huis heeft door onze media in te zetten in de communicatie. De naam die Jamia 30 jaar lang heeft opgebouwd zal worden voortgezet en continue moeten worden bevestigd, om het vertrouwen van de gemeenschap te behouden. 

Keukengroep

Een beheerder, sleutelbeheerder, conciërge, klusjesman maakt al lang deel uit van Jamia en van de Keukengroep. Hij wordt al naar gelang het evenement bijgestaan door andere vrijwilligers. Bij heropening van het hoofdgebouw zal naar een vastere samenstelling en taakverdeling worden uitgezien.

Bouwcommissie

Bouwcommissie is in het leven geroepen bij het constateren van asbest in het gebouw en de noodzaak om deze problematiek serieus en met de juiste kundigheid aan te pakken. Daarnaast werd geconstateerd dat het gebouw een grondige renovatie nodig had wilde Jamia nog bestaansrecht hebben. Het is de opdracht van de spirituele leider van Jamia Madinatul Islam het gebouw te redden en derhalve is deze commissie voortvarend te werk gegaan.

Taakgroep ledenadministratie

De Taakgroep Ledenadministratie bestaat uit zowel heren als dames leden die parallel vanaf de Ramadan van 2014 werken aan het op orde brengen van de ledenadministratie. Een dbase is hiervoor opgezet. Een cursus voortgangssysteem is opgezet en wordt door hen bijgehouden. Ook de afdracht van cursusgelden wordt door hen bijgehouden. De taakgroep heeft een inventarisatie gemaakt van alle bekende oud leden en studenten of donateurs en broeders en zusters die Jamia een warm hart hebben en mogelijk nog steeds toedragen. De dames hebben de taak op zich genomen om deze broeders en zusters telefonisch te benaderen om daarmee een beeld te krijgen van het gehele bestand aan personen die op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten en evenementen georganiseerd door Jamia Madinatul Islam.U kunt ons helpen door uw contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mail adres) aan ons door te geven. Op deze wijze kunnen wij onze ledenadministratie up to date houden.

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie is in het leven geroepen om structuur en inhoud te geven aan de Imam en Aliem-e-Dien opleiding bij Jamia. De imam opleiding bij In Holland is gestopt. Het biedt voor Jamia derhalve een uitgelezen gelegenheid om zelf een dergelijke opleiding verder gestalte te geven. Onder voorzitterschap van een maulana zal deze commissie vanaf het cursusjaar 2015-2016 met haar werkzaamheden starten. De commissie zal administratief worden ondersteund door twee bestuursleden. De cursisten en studenten van Jamia zullen worden benaderd om een vertegenwoordiger in deze groep af te vaardigen, een van de imam opleiding en een van de aliem-e-dien opleiding. Mogelijk ook van de Basiscursus Islam en een van de vrouwenopleidingen met de vrouwelijke contactpersonen samen. Jamia wil daarmee de onderwijs ontwikkelingen volgen en gestructureerd op papier gaan zetten. Het streven is om vorm te geven aan een hbo of op de lange termijn bachelor opleiding “Theologie in de Islam”. 

 

Vrijwilligers

Jamia Madinatul Islam wordt geleid door enthousiaste vrijwilligers uit de gemeenschap. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Jamia. Alle vrijwilligers worden met open armen ontvangen en ingezet op datgene waar ze sterk in zijn. Zo kunnen de vrijwilligers worden ingezet in een van de taakgroepen, commissies of een rol vervullen in het bestuur van Jamia.

Wij zijn continue op zoek naar vrijwilligers, die ons team willen versterken.

 

Heb je een talent voor:

• Public Relations;

• bijhouden van administraties (ledenadministraties, magister, financiele administraties);

• beheren van websites;

• maken of bewerken van video's of foto's;

• organiseren van activiteiten of evenementen;

• grote of kleine verbouwingen.

 

En ben je bereid deze talenten in te zetten voor Jamia, dan willen we heel graag met je in contact komen!

Jezelf voor Jamia inzetten is niet alleen heel leerzaam, maar vooral ook leuk!

Vele handen maken licht werk!

Stuur een mail naar info@jamiamadinatulislam.nl en wij nemen contact met je op.

Gewoon doen!!!

bottom of page